Podmínky použití

Respektujme se navzájem

Image placeholder

Vstup na tyto webové stránky a čtení jejich obsahu se řídí Podmínkami použití, které jsou uvedeny v následujících řádcích.

Vyhrazuji si právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto webové stránky, či jejich obsah, přestat provozovat, upravovat či aktualizovat. Veškeré uvedené články a fotografie na těchto webových stránkách podléhají vlastnickému právu provozovatele těchto webových stránek. Jejich obsah je přísně zakázáno bez předchozí dohody jakýmkoli způsobem kopírovat, nedovoleně šířit, či poškozovat. Všechny zde publikované články a fotografie jsou publikovány pro radost a nemusí tak odpovídat realitě. Všechny fotografie byly digitálně upraveny. Jakýkoli zde publikovaný obsah tak nelze považovat za právně vymahatelný a to ani státními orgány. Žádný zde publikovaný článek nemá za cíl vědomě poškozovat, nebo naopak reklamou zvýhodňovat jakoukoli z uvedených třetích stran.

Přistupováním k obsahu na těchto webových stránkách berete na vědomí, že jakýkoli zde uvedený obsah může být předmětem patentů, autorských práv, ochranných známek a dalších práv podléhajících osobnímu a duševnímu vlastnictví autora v duchu autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Aneb "selským rozumem" - Koukej se, inspisruj se, klidně se zeptej. Pokud tě zde obsažené články těší a čteš je rád, jsi tady vítán. Není ale dovoleno krást obsah, kopírovat fotky a dělat další podobné čuňárny.